อัปเดตลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เตรียมปิดรับสมัคร 31 ต.ค. 65

ธุรกิจ

อัปเดตสมัครสมาชิกบัตรผลประโยชน์ที่เมือง 2565 จัดเตรียมปิดรับสมัครวันที่ 31 ตุลาคม 65 ผู้ใดกันแน่เช็กสิทธิบัตรคนยากจนเจอ สถานะสมัครสมาชิกไม่สมบูรณ์ให้แก้ผ่านเว็บ

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสศค. พิธีกรกระทรวงการคลัง ข่าวธุรกิจ พูดถึงความก้าวหน้าการเปิดรับสมัครสมาชิกแผนการสมัครสมาชิกเพื่อผลประโยชน์ที่เมือง ปี 2565 (โครงงานฯ) เมื่อวันที่ กันยายน–25 ตุลาคม 65ในเวลา 09.00 น. มีประชากรสมัครสมาชิกแล้วทั้งหมดทั้งปวง 21,997,577 ราย โดยเป็นการสมัครสมาชิกผ่านเว็บ 9,763,514 ราย และก็สมัครสมาชิกผ่านหน่วยงานรับสมัครสมาชิก 12,234,063 ราย

โดยคนที่สมัครสมาชิกเสร็จแล้วจำเป็นที่จะต้องตรวจทานคุณลักษณะแผนการบัตรผลประโยชน์ที่เมือง 2565 บัตรคนยากจน รอบใหม่ ก่อนจะได้รับสิทธิ ซึ่งขั้นแรกจะมีการตรวจดูคุณลักษณะของผู้สมัครสมาชิกตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ (มาตรฐานบุคคลถ้าผู้สมัครสมาชิกผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณลักษณะตามที่ตั้งไว้จะมีการตรวจดูคุณลักษณะของกฏเกณฑ์ครอบครัว (ในเรื่องที่มีคู่บ่าวสาวหรือลูกซึ่งถ้าหากพบว่าผู้สมัครสมาชิกไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัวจะนับว่าผู้สมัครสมาชิกไม่ผ่านคุณลักษณะและก็ผู้สมัครสมาชิกจะมิได้รับสิทธิตามโครงงาน

ธุรกิจ

ประชากรที่พอใจร่วมแผนการฯ สามารถสมัครสมาชิกได้จนกระทั่งวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 65 สามารถสมัครสมาชิกผ่านหน่วยงานรับสมัครสมาชิกทั่วราชอาณาจักร หรือสมัครสมาชิกผ่านเว็บ https://บัตรผลประโยชน์ที่เมือง.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ของแต่ละวันดังนี้สำหรับคนที่สมัครสมาชิกแล้ว และก็มี สถานะการสมัครสมาชิกไม่สมบูรณ์” สามารถพิจารณาความถูกต้องแน่ใจของข้อมูลได้ในที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต โดยถ้าหากพบว่าข้อมูลผิดจะต้องขอให้จัดการแก้ไขปรับปรุงให้ถูก หรือถ้าพบว่าข้อมูลที่สมัครสมาชิกไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ดังเช่นว่า ปริมาณลูกที่อายุต่ำลงยิ่งกว่า 18 ปี มีมากมายกว่าข้อมูลลูกที่สมัครสมาชิกไว้ ฯลฯ ให้ติดต่อปรับปรุง โดยแม้เป็นคนที่สมัครสมาชิกที่หน่วยงานรับสมัครสมาชิกต้องติดต่อขอปรับแก้ข้อมูลในหน่วยงานรับสมัครสมาชิกที่ผู้สมัครสมาชิกได้ยื่นแบบฟอร์มสมัครสมาชิกไว้แล้วเท่านั้น รวมทั้งสำหรับคนที่สมัครสมาชิกด้วยตัวเองผ่านเว็บ สามารถติดต่อขอปรับแต่งข้อมูลที่หน่วยงานรับสมัครสมาชิกใดก็ได้ โดยต้องปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จข้างในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 65

ดังนี้ กระทรวงการคลังได้อำนวยความสะดวกให้ราษฎรผู้พอใจโดยเปิดโอกาสทางให้สามารถสมัครสมาชิกผ่านเว็บได้ รวมทั้งได้มีการขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวสำหรับในการอำนวยความสะดวกให้แก่พสกนิกรกรุ๊ปบอบบางที่ตกหล่นจากการสมัครสมาชิกในรอบก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาให้ได้โอกาสได้สมัครสมาชิกร่วมโครงงานฯ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้สามารถร่วมแผนการฯ ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งนำมาซึ่งการทำให้มีปริมาณผู้สมัครสมาชิกมากขึ้นจากรอบก่อนหน้าที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม คนที่จะได้รับสิทธิ์ผลประโยชน์ต้องผ่านการตรวจสอบคุณลักษณะดังที่โครงงานฯ ระบุด้วย ซึ่งจะได้มีการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป่