ประกันสังคม “ม.33-ม.39” เปิดวิธีลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท

เศรษฐกิจ

ประกันสังคม “ม.33-ม.39” สอนลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท เช็กเงื่อนไข และคุณสมบัติได้ที่นี่

ประกันสังคม เปิดเผยว่าผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีบุตรอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ สามารถยื่นลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์ผ่านช่องทาง e-Self Service แค่ 6 ขั้นตอน หรือยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ แล้วรอพิจารณาอนุมัติการสั่งจ่ายได้เลย

เศรษฐกิจ

เงื่อนไขรับสิทธิยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท
เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39
จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (ยกเว้นบุตรบุญธรรม)
อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน
ผู้ประกันตนพ่อหรือแม่ สามารถเลือกใช้สิทธิได้ 1 สิทธิ
หมดสิทธิรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร
เมื่อบุตรมอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
บุตรเสียชีวิต
ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น
ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิ๊กเลย >> ราคาทองวันนี้ล่าสุด 16 ธ.ค. 65