การศึกษานิวซีแลนด์ ผนึก 8 มทร.-13 โรงเรียน

การศึกษาวันนี้

การศึกษานิวซีแลนด์ ผนึก 8 มทร.-13 โรงเรียน ขยายหลักสูตร ป.ตรีไฮบริด ดันเด็กไทยสู่ ม.ชั้นนำโลก

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ ลงนามความร่วมมือกับเครือข่าย มทร.ทั่วประเทศ และ 13 โรงเรียนของไทย ขยายหลักสูตรปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 การลงนามครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสให้นักเรียนไทยไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยติดอันท็อปของโลกทั้ง 8 แห่งของนิวซีแลนด์ ในหลักสูตรปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมปริญญาตรีที่หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ร่วมกับมหาวิทยาลัยโอทาโก และ มทร.ร่วมกันพัฒนาเพื่อเด็กไทย โดยเฉพาะเมื่อปี 2564 เป็นรุ่นแรก สำหรับในปี 2566 เป็นรุ่นที่ 3 ได้ขยายความร่วมมือไปยังเครือข่าย มทร.ทั่วประเทศ ได้แก่ มทร.ธัญญบุรี มทร.อีสาน มทร.พระนคร มทร.สุวรรณภูมิ มทร.กรุงเทพ มทร.ตะวันออก มทร.ล้านนา และ มทร.รัตนโกสินทร์

ผศ.ดร.สมหมายกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน 13 แห่งของไทยที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง (ชลบุรี) โรงเรียนชลกันยานุกูล (ชลบุรี) โรงเรียนพนัสพิทยาคาร (ชลบุรี) โรงเรียนปทุมวิไล (ปทุมธานี) โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา (ชลบุรี) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (เชียงใหม่) โรงเรียนสาธิตนานาชาติทวิภาษาแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ โรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียนวัดป่าประดู่ (ระยอง) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

การศึกษาวันนี้

“หลักสูตรปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมปริญญาตรี ที่จะช่วยให้น้องๆ ปรับพื้นฐาน และปรับตัวก่อนเดินทางไปใช้ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์ เรียน 8 เดือน โดยมหาวิทยาลัยโอทาโก และ มทร.จัดหลักสูตรการสอนปรับพื้นฐานด้านธุรกิจเป็นระยะเวลา 2 เทอม เทอมละ 13 สัปดาห์ โดยเทอม 1 วันที่ 26 มิถุนายน – 6 ตุลาคม 2566 เรียนที่ไทย โดยอาจารย์ มทร.ธัญบุรี และมหาวิทยาลัยโอทาโก ที่ศูนย์การเรียนรู้ไทย-นิวซีแลนด์ กรุงเทพฯ ส่วนเทอม 2 วันที่ 16 ตุลาคม 2566 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 บินไปเรียนในห้องเรียนจริงที่มหาวิทยาลัยโอทาโก หลังเรียนจบ 8 เดือน ผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานด้านธุรกิจ เทียบเท่าจบปริญญาตรีปี 1 นำไปยื่นเพื่อเข้าเรียนปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ได้ทันที และเรียนอีก 3 ปีจบ โดยยื่นได้ในมหาวิทยาลัยโอทาโก และมหาวิทยาลัยทุกแห่งของนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ หลังเรียนจบยังทำงานต่อในนิวซีแลนด์ได้สูงสุดอีก 3 ปี” ผศ.ดร.สมหมาย กล่าว

ผศ.ดร.สมหมายกล่าวต่อว่า สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร นักเรียนวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.5 อายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้น และมีเกรดเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 2.5 และ ม.6 เกรดเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 2.0 และผู้สมัครต้องมีผล IELTS อย่างน้อย 5.0 สำหรับน้องๆ ที่ภาษาอังกฤษเทียบเท่า IELTS 5.0 ทางมหาวิทยาลัยโอทาโกมีทุนการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ 8 สัปดาห์ก่อนเริ่มเรียน พร้อมเปิดโอกาสรับทุนการศึกษา 10,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์สำหรับทุนปริญญาตรี มหาวิทยาลัยโอทาโก เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่นี่ >>> เปิดแล้ว! “Logiscool (โลจิสคูล)” สถาบันสอน Coding ระดับโลกแห่งแรกในไทย