NAC 2023 สวทช.เปิดบ้านโชว์เทคโนฯ นักลงทุน

เทคโนโลยี

NAC 2023 สวทช.เปิดบ้านโชว์เทคโนฯ นักลงทุน

ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผอ.ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (18th NSTDA Annual Conference : NAC2023) ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี วันที่ 28-31 มี.ค.นี้ จะเป็นการจัดออนไซต์เต็มรูปแบบครั้งแรกหลังโควิด -19 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสเต็มอิ่มกับเนื้อหาสาระที่ สวทช.เตรียมมานำเสนอ โดยเฉพาะหัวข้อการสัมมนาที่มีมากถึง 40 หัวข้อ นิทรรศการกว่า 70 ผลงาน โดยแต่ละนิทรรศการจะมีนักวิจัยเจ้าของผลงานมานำเสนองานวิจัยเพื่อตอบทุกข้อคำถามของผู้เข้าร่วมงานที่สนใจช็อปปิ้งงานวิจัย

เทคโนโลยี

ดร.วรรณพกล่าวต่อว่า ที่น่าสนใจคือ Open House หรือเปิดบ้านให้ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม นักลงทุนได้เยี่ยมชมเทคโนโลยีจากศักยภาพของบุคลากรวิจัยและห้องปฏิบัติการ สวทช. ตลอดจนนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ธุรกิจจากบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยี ที่จะเป็นตัวช่วยให้การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเพิ่มศักยภาพและกำไรให้กับธุรกิจในวันที่ 29-31 มี.ค.นี้ ทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอจากนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการจับคู่ธุรกิจ (business matching) ในหัวข้อที่สนใจจะพัฒนาความร่วมมือ ดังนั้นนอกจากได้เติมความรู้แล้วยังได้สัมผัสงานวิจัยของจริง พร้อมกับแลกเปลี่ยนมุมมองกับนักวิจัยเจ้าของผลงานอย่างใกล้ชิดด้วย