เปิดแล้ว! “Logiscool (โลจิสคูล)” สถาบันสอน Coding ระดับโลกแห่งแรกในไทย

ข่าวการศึกษาวันนี้

“Logiscool Thailand หรือ Logiscool (โลจิสคูล)” สถาบันสอน Coding ระดับโลกจากประเทศฮังการี ได้เข้ามาเปิดแห่งแรกในประเทศไทย

ระบบการศึกษาของไทยได้นำหลักสูตรการเขียนโปรแกรมเพิ่มเข้าไปในบทเรียนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ระดับประถม-จนถึงมัธยม (ปกติต้องเรียนปริญญาตรี)

โดยให้ความสำคัญกับหัวใจหลักของ Coding (การโค้ดดิ้ง) คือ การเขียนสัญลักษณ์เพื่อบอกลําดับขั้นตอน ลําดับความคิดและสื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ อาทิ การแต่งเพลง วางลําดับตัวโน๊ตดนตรี การออกแบบ ลําดับคำสั่ง ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบมีลําดับการวางแผน การเขียน (flow chart) เป็นต้น

ล่าสุด “สถาบัน Logiscool” จากประเทศฮังการี เป็นสถาบันที่สอนเกี่ยวกับ Programming หรือการเขียนโปรแกรม ซึ่งได้เปิดทำการมาตั้งแต่ปี 2014 ปัจจุบันมีมากกว่า 170 สาขา ใน 35 ประเทศทั่วโลก มีนักเรียนทั้งหมดทั่วโลกกว่า 170,000 คน ได้มาเปิดแห่งแรกที่ประเทศไทย

โดยหลักสูตรในสถาบันดังกล่าว จะ เน้นพัฒนาเยาวชนในช่วงอายุระหว่าง 6-18 ปี ด้วยหลักสูตรทั้งแบบ Course, Camp และ Workshop ที่เหมาะกับการเรียนการสอน ตอบโจทย์การเรียนรู้ของเยาวชนและทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย

ข่าวการศึกษาวันนี้

Coding พัฒนาทักษะดิจิทัล สร้างจุดแข็งเด็กไทย

นายจตุรพล ภูมิวสนะ ประธานบริหารสถาบัน Logiscool (โลจิสคูล) เล่าว่า การเรียนการสอน Coding ในประเทศไทยเองยังมีความต้องการอยู่มาก เพราะเยาวชนไทยต้องเน้นพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลให้มากขึ้น ที่สำคัญที่สุดทักษะด้านการ Coding หรือด้านดิจิทัลเหล่านี้เป็นเทรนด์ในอนาคตที่เยาวชนไทยควรมีความรู้และเชี่ยวชาญในการสร้างจุดแข็งให้กับตนเอง

“การเรียนการสอนจะเน้นความต้องการและความชอบของผู้เรียนเป็นหลัก ชอบเขียนเกม ชอบเล่นเกม หรือชอบเขียนโปรแกรมในรูปแบบอื่น ซึ่งผมมองว่าเยาวชนไทยควรได้มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ไม่ใช่เพียงแค่เรียนเพื่อที่จะเป็นโปรแกรมเมอร์เท่านั้น ที่ด้วยเนื้อหาจะถูกเชื่องโยงถึงตรรกะการดำเนินชีวิต การคิดอย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบ ผมคิดว่าเป็นพื้นฐานการสอนเด็กให้เรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์”นายจตุรพล กล่าว

การเรียน Logiscool นอกจากจะได้เรียนเขียนโปรแกรมแล้ว ยังเน้นการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะ Base on game เป็นการทำเกมจากโปรแกรมง่ายๆ เสร็จได้ภายในครึ่งชั่วโมง น้องๆ สามารถนำเกมกลับไปเล่นที่บ้านได้ หรือนำกลับไปพัฒนา Coding เพิ่มเติมเองได้ เพราะเด็กสมัยนี้ชอบเล่นเกม จึงดึงเกมนี้มาทำให้คอร์สเรียนให้น่าสนใจ และเหมาะกับเด็ก แนะนำข่าวเพิ่มเติม>>> วิศวะฯ มหิดล เปิดศูนย์นวัตกรรมการแพทย์