วิศวะฯ มหิดล เปิดศูนย์นวัตกรรมการแพทย์

ข่าวการศึกษา-วันนี้

วิศวะฯ มหิดล เปิดศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ หนุนไทยเป็นเมดิคัลฮับ

คณะวิศวะฯ มหิดล ร่วมกับ เมดโทรนิค หนุนไทยเป็นเมดิคัลฮับ เปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมการแพทย์แห่งประเทศไทย ออกแบบพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือการแพทย์ เล็งเป็นศูนย์อบรมบุคลากรวิศวกรรมชีวการแพทย์ของไทยและอาเซียน

วันที่ 22 มกราคม 2566 รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เปิดเผยว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับบริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ เปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมการแพทย์แห่งประเทศไทย (Thailand Medical Innovation Center) ซึ่งตั้งอยู่ ณ อินโนจีเนียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมออกแบบและวิจัยพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ และฝึกอบรมบุคคลากรทางการแพทย์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ของไทยและภูมิภาคอาเซียน

โดยศูนย์แห่งนี้จะมีขอบข่ายหลายรูปแบบกิจกรรม เช่น เป็น R&D Prototype Development ร่วมกันส่งเสริม วิจัยพัฒนาและต่อยอดต้นแบบเป็นนวัตกรรมทางด้านสุขภาพ เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อการผลิตและจำหน่ายในระดับอุตสาหกรรมต่อไป

รวมถึงเป็น Training & Education ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเครื่องมือแพทย์ระดับสูง ให้แก่ นักศึกษาและอาจารย์เพื่อพัฒนาทักษะในเครื่องมือแพทย์ เป็นศูนย์กลางฝึกอบรม-เวิร์คชอปแก่โรงพยาบาล แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จากประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน เสริมประสบการณ์ระหว่างผู้ป่วย – นักศึกษา – บุคลากรการแพทย์ในนวัตกรรมใหม่

ข่าวการศึกษา-ล่าสุด

รวมถึง Clinical Research เป็นศูนย์ดำเนินการศึกษาทดสอบทางคลินิกตามมาตรฐานสากลร่วมกับองค์กรพันธมิตรทางสุขภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรสำหรับนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ ในประเทศและภูมิภาค

“จากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ประเทศไทย เราได้เรียนรู้ถึงความมั่นคงทางสุขภาพที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต สังคมและเศรษฐกิจทั่วโลก ทำให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจ

“ทั้งนี้ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมการแพทย์แห่งประเทศไทย จะนำร่องด้วยเครื่องช่วยหายใจ ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ทุกโรงพยาบาลต้องมีอย่างเพียงพอจะสามารถช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วยและช่วยลดความสูญเสียลงได้

“โดยจะมุ่งเน้นถ่ายทอดประสบการณ์ วิธีการใช้ที่ถูกต้องและรักษาช่วยชีวิตผู้ป่วย องค์ความรู้เชิงนวัตกรรม และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ม.มหิดลจะเป็นศูนย์กลางความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ให้กับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนด้วย พร้อมร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการรักษาผู้ป่วยในอนาคต” รศ.ดร.จักรกฤษณ์ กล่าว

ด้านสุชาดา ธนาวิบูลเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า เมดโทรนิค จะนำนวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีต่างๆ แก้ไขปัญหาความท้าทาย ส่งเสริมให้ประชากรทุกคนมีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่ยืนยาว

ทั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มแข็ง ผ่านสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่าง ม.มหิดล จะขับเคลื่อนผู้ให้บริการด้านสุขภาพในทุกภาคส่วนอย่างมีพลัง

อาทิ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การอบรมบุคลากรที่มีคุณภาพในการทำหัตถการที่มีความซับซ้อน เพิ่มบุคลากรที่มีความรู้และทักษะไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เพิ่มการเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยให้กับประชาชน ขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านงานวิจัย ยกระดับศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ซึ่งล้วนถือเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาของระบบสาธารณสุขของประเทศไทยให้อยู่ในระดับสากล ตลอดจนการค้นคว้า ทดลอง วิจัยและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเครื่องช่วยหายใจและอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์อื่นๆ ในอนาคต โดยมีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกพร้อมช่วยแนะนำและฝึกอบรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

แนะนำข่าวการศึกษา อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : หมอสวยบอกต่อ “ฟรัง นรีกุล” กับลุคสดใสในชุดรับปริญญา พร้อมเกียรตินิยมอันดับ 1